Αρχική » Ευρωπαϊκά – Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Erasmus+

Ευρωπαϊκά – Εκπαιδευτικά Προγράμματα / Erasmus+

Το ERASMUS+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, που στοχεύει στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας καθώς και στον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης και νεολαίας, σε όλους τους τομείς της Δια Βίου Μάθησης (Ανώτατη Εκπαίδευση, Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Σχολική Εκπαίδευση, δραστηριότητες νεολαίας, κτλ).

Το Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας συμμετέχει στο πρόγραμμα ERASMUS+.

Σκοπός αυτών των προγραμμάτων είναι η ανταλλαγή φοιτητών και διδασκόντων μεταξύ των  Πανεπιστημίων και η πλήρης ακαδημαϊκή αναγνώριση της περιόδου σπουδών στο εξωτερικό, η οποία διαρκεί από τρεις έως εννέα μήνες. Τα προγράμματα αυτά παρέχουν οικονομική ενίσχυση προκειμένου να καλυφθεί κατά το δυνατόν το κόστος κινητικότητας των φοιτητών.