Αρχική » Εργαστηριο

Εργαστήριο

 Στο Τμήμα Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ λειτουργεί το Εργαστήριο Έρευνας και Εφαρμογών Ισπανικών και Λατινοαμερικανικών Σπουδών, με Διευθύντρια, από την 17η Σεπτεμβρίου του 2020, την Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Τσώκου.

Φ.Ε.Κ. 2550 τΒ΄16/06/2020