Αρχική » Ανθρώπινο Δυναμικό

ΜΕΛΗ ΔΕΠ

Φ.Ε.Κ. 1164 τΓ’ 20/05/2021

Φ.Ε.Κ. 738τΓ΄27/07/2017

Φ.Ε.Κ. 1951τΓ΄03/12/2020

Φ.Ε.Κ. 795 τ.Γ’ 21/08/2017

Φ.Ε.Κ. 289 τ.Γ' 06/03/2019

Φ.Ε.Κ. 171τΝΠΔΔ 14/10/1997

Φ.Ε.Κ. 794τΓ΄17/07/2018

Φ.Ε.Κ. 121 τΓ΄25/01/2021

Φ.Ε.Κ. 1887 τ.Γ' 20/08/2021

 

ΕΔΙΠ/ΕΕΠ

ΕΤΕΠ

ΝΕΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΜΕ ΠΔ407/80

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

ΑΦΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΑ ΜΕΛΗ ΔΕΠ