Αρχική » Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας. » Προδιαγραφές Εξετάσεων

Προδιαγραφές Εξετάσεων

Το ΚΠΓ αντιμετωπίζει τις διάφορες γλώσσες ως ίσες και διεξάγει εξετάσεις για όλες, με βάση τις ίδιες, κοινές προδιαγραφές. Το γεγονός αυτό κάνει περισσότερο σαφή και «χειροπιαστή» τη δυνατότητα σύγκρισης του επιπέδου γλωσσομάθειας κάποιου ατό­μου με το επίπεδο κάποιου άλλου, αδιάφορα από την ξένη γλώσσα που αυτά μιλούν. Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (ΚΕΠΑ) –του οποίου οι βασικές αρχές υιοθετούνται από το ΚΠΓ– έχει, βέβαια, μεταξύ άλλων το στόχο της εξασφάλισης δυνατότητας σύγκρισης.

 

  Τα επίπεδα που πιστοποιούνται είναι: 

  • A1-A2 (Βασικός χρήστης),
  • B1-B2 (Ανεξάρτητος χρήστης) και
  • Γ1-Γ2 (Ικανός χρήστης). Προδιαγραφές